Ledige stillinger

Skolen søker allmenn lærere med oppstart 1.8.2021:

  • Norsklærer - 60% stilling
  • Samfunnsfaglærer - 42% stilling
  • Kroppsøvings lærer - 27% stilling

For mer informasjon - sjekk NAV.no eller kontakt rektor Harald Rønning; harald.ronning@maritim-vgs.no

Skolen søker maritimt personell med oppstart 1.8.2021:

  • Det blir snart lagt ut stillingsannonser for matimt personell / maritime lærere